โรงเรียนอนุบาลปานตา(Panta Kindergarten) และปานตาเดย์แคร์(Panta Day Care) ตั้งอยู่ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ดินแดง กรุงเทพฯ
โรงเรียนอนุบาลปานตา(Panta Kindergarten) ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระดับดีมากทุกมาตราฐาน
โรงเรียนอนุบาลปานตา - Pantakindergarten schooll : สร้างชีวิตที่ดีให้บุตรโรงเรียนอนุบาลปานตา - ปานตาเดย์แคร์ มุ่งสร้างชีวิตที่ดีให้กับบุตรหลานของท่าน
Developed By Position Front Page. © Copyright 2008 All Rights Reserved
เข้าสู่เว็บไซต์ : อนุบาลปานตา - ปานตาเดย์แคร์
www.pantakindergarten.com - Privacy Policy - Site Map
โรงเรียนอนุบาลปานตา(Panta Kindergarten) และปานตาเดย์แคร์(Panta Day Care) ตั้งอยู่ในกรุงเทพ บนถนนวิภาวดีรังสิต